verksamheten 2013

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Ordförande
Lisa Rosén, MC Collection

Adjungerad kassör
Anita Kempe

Ordinarie ledamöter
Yael Fried, Judiska museet
Katrin Holmgren, Mångkulturellt centrum

Camilla Larsson, Strindbergsmuseet
Jan Lindo, Almgrens sidenväveri & museum
Kjell Lööw, Gustavsbergs porslinsmuseum


Suppleanter
Olle Burman, Armémuseum
Birgitta Modigh, Litografiska museet

Revisorer
Gunilla Stillström, Riksidrottsmuseet
Märta Sundström, Skansen

Valberedning
Eva Lundgren, Drottningholms slottsteater
Jenny Stenbeck, Spårvägsmuseet

Styrelsmöten
16 januari, Almgrens sidenväveri & museum
20 februari, Spårvägsmuseet
24 april, Strindbergsmuseet
11 september, MC Collection
25 september, Mångkulturellt centrum
13 november, Gustavsbergs porslinsmuseum

Föreningsmöten
6 februari, Tekniska museet
13 mars, Moderna museet - Årsmöte
14 maj, Forum för levande historia
18 september, Naturhistoriska riksmuseet
22 oktober, Nobelmuseum
11 december, Magasin 3

Aktivitetsåret 2013
Genom att på varje föreningsmöte ha ett kortare föredrag eller work shop har vi strävat efter att öka kunskapsutbytet inom föreningen. Bland annat har vi haft besök av Henning Lindahl från Airwaves Design som pratade om affischdesign och Anna Franzén från Sollentuna kommun. Samuel Lind från Artipelag berättade om sina erfarenheter av att använda app:ar i utställningsarbetet.

Styrelsen har tittat på möjligheterna att digitalisera vår museifolder.

En gemensam kalender på kalender.se har skapats där medlemmarna kan publicera sina vernissager och pressvisningar.

Medlemmar
Föreningen har under verksamhetsåret haft 80 ordinarie medlemmar och en hedersmedlem. Medlemsavgiften för 2013 har varit oförändrad 800 kronor. Nya museer som antagits som medlemmar under 2013 är ABBA th museum Artipelag, Tensta konsthall och Åbergs museum. Medlemmar som utträtt är Kungliga Biblioteket och Miniworld Stockholm.

Medlemskort
Medlemskort för 2013 har distribuerats till föreningens ordinarie medlemmar och suppleanter. Korten berättigar till fri entré till medlemsmuseernas samtliga utställningar.

Webbplats
Föreningens webbplats med adress www.stockholmsmuseer.org informerar om föreningens verksamhet och administreras av föreningen. Den innehåller bland annat stadgarna, senaste verksamhetsberättelsen, föreningens medlemsmuseer och respektive representanter samt tider för förenings- och styrelsemöten.

Gruppmail
Medlemmarnas gemensamma gruppmail, smi@stockholmsmuseer.org, fungerar som en kanal för information och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. Kallelser och protokoll skickas också ut till medlemmarna över gruppmailen liksom inbjudan till museernas vernissager. Gruppmailen används även av medlemmarna för frågor och tips av olika slag.

Arvode
Arvode har utbetalats till Anita Kempe med 15 000 kronor under 2013 för hennes uppdrag som kassör, medlemsansvarig och som administratör av föreningens webbplats och gruppmail
.

Museifoldern
Föreningens gemensamma museifolder har under året producerats av en foldergrupp som bestått av Anita Kempe (produktion och annonsering) och Olle Burman, Armémuseum (distribution).

2013 års folder gavs ut i två versioner, en svensk och en engelsk. Innehållet byggde på uppgifter från museerna. Foldern trycktes i 215 000 svenska och 255 000 engelska exemplar. Det är 25 000 fler svenska och 35 000 fler engelska än för 2012. Foldern distribuerades i början av 2013 till omkring 350 adresser; turistbyråer, hotell, terminaler, bibliotek m.fl i Stockholm med omnejd, övriga landet och utomlands. Foldern finns dessutom på medlemsmuseerna, tillgänglig för alla besökare utan kostnad.

I 2013 års folder annonserade tio medlemsmuseer varav fyra dubbelannons. Annonserade gjorde Forum för levande historia, Nobelmuseet, Polismuseet, Färgfabriken, Tensta konsthall, Torekällberget, Kungliga Slottet, Kungliga Myntkabinettet och Fotografiska. Annonspriset för museerna var oförändrat 8 000 kronor för en enkelannons, 16 000 för en dubbel. Stockholm Info och Svenskt Kulturarv tilldelades var sin annonsplats utan kostnad.

Årets resultat
Resultatet för årets verksamhet visar på ett överskott på 17 704 kronor och 50 öre. Styrelsen föreslår att årets överskott överförs till eget kapital.

MUSEER | FÖRENINGEN | MEDLEMMAR | MUSEIFOLDERN | UTBILDNINGAR | KONTAKT