föreningen

Föreningen Stockholms Museiinformatörer, SMI, är en sammanslutning av informatörer/marknadsförare från ett 80-tal museer och konsthallar i Stockholm med omnejd.

Föreningen är en intresseorganisation och har som mål att på bästa sätt informera allmänheten om de olika publika begivenheterna på museerna. Föreningen producerar en museifolder på svenska och engelska en gång om året och distribuerar den i början av varje år. Andra aktiviteter är utbildning och deltagande i mässor och utställningar.

Föreningen leds av en styrelse och har månadsvisa möten med medlemmarna. Verksamheten bedrivs i olika arbetsgrupper.

Verksamheten

Stadgar

Styrelsen

Medlemskap

 

MUSEER | FÖRENINGEN | MEDLEMMAR | MUSEIFOLDERN | UTBILDNINGAR | KONTAKT